*Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?*

ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU

29.08.2009.

Hadis

Muhammed,a.s,prenosi i ovaj hadis: *Svaki čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i Ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!*

19.08.2009.

Namaz – koristi klanjanja i štete neklanjanja

Hatib: Sead ef. Jasavić

Sve hvale i zahvale pripadaju Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Samo se Njemu klanjamo i samo od Njega pomoći tražimo. Koga On uputi niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi niko ga na pravi put ne može izvesti! Neka je salevat i selam na posljednjeg Poslanika i Allahova miljenika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na njegove ashabe i na sve one koji slijede njegov put, do Sudnjega Dana! Govoreći o idolopoklonicima-nevjernicima, Allah dž.š., kaže sljedeće: ''Ali, ako se oni budu pokajali, i namaz obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri, a Mi dokaze objašnjavamo ljudima koji razumiju''. (el-Tewba: 11)

Pokajali od širka-idolopoklonstva i kufra-nevjerstva, i počeli se pridržavati islamskih principa i načela, na prvome mjestu klanjanja namaza i davanja zekata – braća su vam po vjeri! Ovaj ajet je decidan i jasan i ukazuje na nužnost tri komponente:

1.Tevba – pokajanje.
2.Klanjanje namaza.
3.Davanje zekata.

...i ove tri komponente moramo u potpunosti ispuniti ako mislimo biti braća ostalim vjernicima i muslimanima, a isto tako i ostali muslimani moraju ispunjavati ove komponente da bi nam bila braća!

Mi imamo velik broj onih koji su tevbu učinili i Allaha dž.š., su za Gospodara prihvatili riječima svojim, ali tu tvrdnju nisu potkrijepili namazom srca i tijela, a imamo i onih koji su se Allahu dž.š., povratili i počeli su namaz obavljati ali svoju tevbu i svoj namaz nisu zekatom potvrdili, a neki svoju vjeru ne potvrdiše ni običnom sadakom, niti skromnom članarinom, niti na bilo koji drugi način! Pravi vjernik je onaj koji je spojio između svo troje: tevbe-i-pokajanja, klanjanja namaza i devanja zekata. Takvi se imaju čemu nadati!

Enes r.a., je rekao: «Njihovo pokajanje će se ogledati u napuštanju kipova i idola, prihvatanju pokornosti njihovome Gospodaru, obavljanju namaza i davanju zekata!» (Tefsir Ibnu Kesir, prijev. na bos.)

Allahov Poslanik s.a.w.s. je rekao: «Islam se zasniva na pet temelja: Šehadetu (svjedočenju da niko nema pravo biti obožavan mimo Allaha dž.š., i da je Muhammed, Allahov Poslanik); klanjanju namaza, davanju zekata, obavljanju Hadždža, i postu mjeseca Ramazana.» Muttefekun alejh.

Dakle, musliman je onaj koji čuva svoj šehadet i tevhid, i s vremena na vrijeme se podsjeća na njega i obnavlja ga; musliman je onaj koji se Allaha dž.š., sjeća jutrom i večerju i u sred dana, klanjajući Mu namaz, kojeg Allah dž.š., izričito zaslužuje, a kojeg smo mi obavezni Mu izvršavati; musliman je onaj koji u postu provede mjesec Ramazana, bilo mu hladno ili vruće, teško ili lahko; musliman je onaj koji zekatom čisti svoj imetak od harama svake godine, ne dozvoljavajući sebi i svojoj porodici da se hrane haramom; musliman je onaj koji makar jednom u životu posjeti Allahovu dž.š., kuću – Bejtullah, i na 'Arefatu, zajedno sa svim muslimanima, Allahu dž.š., uputi dovu za sebe i svoju familiju i čitav islamski ummet!

Muhammed s.a.w.s. je rekao Mu’azu r.a. onda kada ga je kao da'iju – misionara, poslao u Jemen, slijedeće: «Znaj da ideš međ' sljedbenike prijašnje Knjige, s toga neka bude prvo u što ćeš ih pozivati obožavanje i robovanje ('ibadet) samo Allahu dž.š, pa kada budu spoznali i povjerovali u Allaha dž.š., obavijesti ih da im je Allah propisao pet namaza u toku jednog dana i noći.» Muttefekun alejh. U drugoj predaji se kaže: «Na početku ih pozivaj sve do trenutka kada budu povjerovali da je Bog Jedan, i da se niko mimo Njega ne smije obožavati!»

Tajna davanja prednosti pozivanju u «Šehadet i Tewhid» leži u onome što nam šejh Ebul-Hasan el-Nedewi rhm., detaljnije pojašnjava, pa kaže: «Namaz je spona između roba i Rabba (Gospodara), i toj vezi premca nema. Ne zna je i neće je spoznati, niko osim onaj koji spozna svojstva i osobenosti sebe kao roba i Allaha dž.š., kao Rabba. Veze prate svojstva i osobine, i ona izvire iz njih. Sve Nebeske Knjige (objave), su govorile o svojstvima i opisima, prije nego li su određivale bilo kakve veze ili relacije. 'Akida' (ubjeđenje), je prethodilo djelima i 'ibadetu (robovanju). Svi poslanici su prvo pozivali vjerovanju u Allaha dž.š. i Njegovoj jednoći „Tewhid-u“, i to u svim njegovim pogledima: imenima, svojstvima, djelima, 'tenzihu' (ubjeđenje da je Allah dž.š. uzvišen od svake mahane), Njegovom veličanju i slavljenju, putem prave spoznaje Njega, Uzvišenog - prije nego li su pozivali u bilo što drugo, a sam Kur’ani-Kerim je najveći svjedok tome!» (Pogledaj: El-erkanul-erbe'a, str.14..)

I ovo je pravilo vezano za nemuslimane, one koji nisu spoznali značenja Šehadeta i Tevhida, a mi, koji tvrdimo za sebe da smo na Šehadetu i Tevhidu, treba da prionemo drugom dijelu hadisa u kojem stoji: «pa kada budu spoznali i povjerovali u Allaha dž.š., Jedinog, obavijesti ih da im je Allah propisao pet namaza u toku jednog dana i noći.»

Rekao je Allahov Poslanik s.a.w.s.: «Naređeno mi je da se borim protivu ljudi sve dok ne posvjedoče da nema niko pravo biti obožavan mimo Allaha (la ilahe illallah), i da je Muhammed - Allahov Poslanik (Muhammedur-resulullah), te dok ne počnu obavljati namaz i davati zekat, pa, kada prema navedenom postupe, zaštitili su od mene svoju krv i imetak, osim u slučaju ako se ogriješe o nekome, a krajnji račun im je kod Allaha.» Muttefekun alejh.

Od Ebu Se’id el-Hudrija r.a., se prenosi da je neki čovjek rekao Muhammedu s.a.w.s., onda kada je On s.a.w.s., dijelio ratni plijen: «Allahov Poslaniče, boj se Allaha!? Poslanik s.a.w.s., mu odgovori: Teško tebi, zar nisam ja preči od svih stanovnika zemaljske kugle da se bojim Allaha?! U to Halid b. el–Welid r.a., reče: Allahov Poslaniče, da mu odrubim glavu? Poslanik s.a.w.s. reče: Nemoj, možda obavlja namaz!» Muttefekun alejh.

Iz ovog hadisa se može razumjeti i shvatiti to da namaz čuva i čini vrijednim život, čast i imetak, osobi koja ga obavlja.

Namaz je taj koji ne dozvoljava ni pobunu protivu nepravednih emira i vođa sve dok ga oni budu obavljali i javno i tajno. Poslanik s.a.w.s. je rekao: «Biće vam postavljani emiri/vođe, pri kojima će biti djela koja su vam draga, ali i onih koja su vam mrska, tako da ko srcem bude mrzio (takve postupke) – biće pošteđen; ko protivu takvih djela bude govorio – biće spašen, ali loše je ko (takva djela) bude prihvatio i njima zadovoljan bude bio...?! Rekoše: Zar se nećemo boriti protivu takvih? Reče: Ne, sve dok budu obavljali namaz! (Muslim) U drugom hadisu se navodi: «...Rekosmo: Božiji Poslaniče, zar nećemo protivu takvih ustajati? Reče: Ne, sve dok sa vama budu obavljali namaz!» (Muslim)

Ova dva hadisa nam daju jednu veliku životnu smjernicu i pravilo, a ona je da mi kao muslimani sebi za vođe i prvake i predstavnike smijemo birati samo one ljude koji klanjaju i Allahu dž.š., na sedždu padaju, dok oni koji ne znaju šta je tahret, i abdest ne uzimaju, i ne klanjaju, i namaz Allahu dž.š., ne obavljaju, i džemat muslimana ne posjećuju, i u džamije, Allahove kuće, na zalaze – takvome se ne treba davati podrška, i takav ne smije biti na čelo muslimana, shodno prethodnim riječima Allahova Poslanika s.a.w.s.! Komponenta koju smo sada spomenuli je puno bitna, a ona je da čovjek praktikuje vjeru u svome životu i klanja namaz, i da dolazi u džemat muslimana i posjećuje Allahove dž.š., kuće – džamije, i Allahove džematlije, jer imamo mnogo onih koji bi da praktikuju vjeru a da ne sarađuju sa džamijama i džematima, koji na vjeru gledaju kao na privatnu i individualnu stvar svakog čovjeka. Spašeni su samo oni koji slijede sunnet Muhammeda s.a.w.s., i propise koje nam je On ostavio, i drže se džemata i džamija muslimana, i ummeta Muhammeda s.a.w.s., držeći uvjek interes džemata i ummeta pred svojim očima, dajući mu prednost nad ličnim prohtjevima i interesima.

Molim Allaha dž.š., da nas učini jednim od iskrenih vjernika, koji će neprestano tevbu činiti, namaz klanjati, i zekat davati. Amin, ja Rabbel-'Alemin!

19.08.2009.

Dolazi nam RAMAZAN -korisni savjeti o prehrani

Tradicija tvrdi da "nema novih ideja, samo ih novi ljudi otkrivaju". Zapravo, vrlo je zapanjujuće uvidjeti koliko je novih "modernih otkrića"već zapisano u Kur'anu i hadisima.Hadisi Poslanika, s.a.v.s., i moderna "otkrića"

Postoji znatan broj savjeta i prehrambenih navika Poslanika, s.a.v.s., koji imaju značajnu podršku u novijoj naučnoj literaturi. Među ovim savjetima je i onaj koji kaže da trebamo jesti zdravu hranu, koju trebamo pravilno kombinovati, svaku hranu jesti u njenim prirodnim sezonama i da ne trebamo piti tečnost tokom jela...

U Buharijinom Sahihu postoji znatan broj primjera gdje se pokazuje kako je Poslanik, s.a.v.s., kombinovao hranu. U jednom hadisu se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., zabranio miješanje nezrelih hurmi sa suhim hurmama, kao i miješanje grožđica i sušenih hurmi. Aiša, r.a., prenosi hadis u kojem stoji da je Poslanik, s.a.v.s., uobičavao jesti dinju sa svježim hurmama i da je uobičavao reći kako "toplota"jedne ublažava "hladnoću"druge, i da "hladnoća"jedne ublažava "toplotu"druge voćke. Još se prenosi da Poslanik, s.a.v.s., nikada nije kombinovao ribu i mlijeko.

Moderna nauka podržava ove navike obavještavajući nas da kombinacija hrane koju jedemo kao i sam redoslijed hrane jeste presudni faktor našeg zdravlja. "Nedavno"je tek otkriveno da hrana mora proći kroz različite procese varenja u tijelu; stoga se najlakše vari kada se pravilno kombinuje. Moderni naučnici iznose da nepravilne kombinacije hrane mogu prouzrokovati kod ljudi nepravilno varenje hrane, koje može stvoriti nepravilno izbalansiran PH nivo, nepravilnu absorbciju hranjivih sastojaka, konstipaciju (zatvor) ili druge probleme s varenjem. Dr. Ted Morter, u knjizi "Vaše zdravlje...Vaš izbor", savjetuje da se svježe voće ne jede s drugom hranom, čak ni sa sušenim voćem, budući da je to predigestivna hrana koja se kreće direktno kroz želudac i u crijeva. Kad se jede u kombinaciji s drugom hranom, ona sama sebe fermentiše kao i sve drugo što se nalazi u želucu.

Drugi savjet koji je dao dr. Morter u svojoj knjizi jeste da svaki obrok završavamo s nečim sirovim. Sirova hrana sadrži enzime koji su nam neophodni za varenje hrane.

Njegovo treće pravilo kombinovanja hrane jeste da izbjegavamo miješanje proteina i skroba. Možemo jesti skrob s povrćem, ili povrće s mesom, ali moramo sve preduzeti kako bismo izbjegli kombinovanje skroba i proteina. Proteinima je potrebna kiselija sredina, dok se karbohidrati i skrob lakše vare. Kada ih kombinujemo, nijedna hrana nema svoju potrebnu "sredinu"za varenje. Štaviše, proteinskim obrocima je potrebno do 5 sati kako bi se svarili, i iz tog razloga ono treba da bude posljednji obrok jer naše tijelo u to vrijeme ne vari nijednu drugu hranu.

Nepravilno kombinovanje hrane neće odmah prouzrokovati bolest kod osobe, ali spriječit će da ono što se unosi u organizam bude svareno i iskorišćeno na najbolji mogući način, koji podrazumijeva da je potrebno unijeti znatno više hrane kako bi se postigla dodatna hranjivost.

Savremeni stručnjaci za alergije također savjetuju o nepravilnom kombinovanju hrane i poručuju da mnoge kombinacije mogu prouzrokovati sinergističke alergijske reakcije. U knjizi "Pravi put do izliječenja od alergija i njene prevencije", dr. Krohn nam savjetuje da ne kombinujemo mlijeko sa čokoladom, mentom ili ribom: kukuruz i banane; govedinu i kvasac; jaja i jabuke; i kolu i čokoladu.

Hadisi nam pružaju brojne primjere koji svjedoče kako je Poslanik, s.a.v.s., poštivao čistoću i vrijednost vode, a također i one koje govore da nije pio vodu dok je jeo. U Buharijevom Sahihu nalazi se hadis u kome stoji da je Poslanik, s.a.v.s., na svom štitu nosio hurme i da ih je jeo s ashabima, a naglašeno je da nije pio, tj. dodirnuo vodu. Stručnjaci iz polja kombinovanja hrane preporučuju da se voda pije pola sahata prije jela jer na taj način ubrzava proces varenja u želucu.

Kur'an nam u suri El-Bekare, 168. ajet , savjetuje: O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno. U vrijeme Poslanika, s.a.v.s., izbor hrane je bio veoma jednostavan i odnosio se na ono što je dozvoljeno ili zabranjeno. Međutim, sada, u ovo moderno vrijeme, imamo znatno više izbora.

Većina ljudi ima poteškoće u razumijevanju šta "prirodna"hrana podrazumijeva iz razloga što zapravo samo nekolicina ljudi i jede "prirodnu"hranu. Prije samo 200 godina svi su jeli "prirodnu"hranu iz razloga što nisu uzimali u obzir obrađenu hranu. Tokom 1940. oko 80% ljudi je jelo 'prirodnu' hranu.
Abram Hoffer i Morton Walker u svojoj knjizi "Nova ortomolekularna ishrana", iznose da danas samo 25% ljudi zapravo jede 'prirodnu hranu'. 'Prirodna hrana' podrazumijeva onu koja je zadržala svoje prirodne sastojke. Jabuka je 'prirodna hrana' i sok od jabuke koji je napravljen od svježih jabuka kod kuće u blenderu je 'prirodna hrana'. Međutim, sok od jabuke koji je napravljen i skuhan mašinski, zatim mu dodati, zbog bolje teksture, dodaci u vidu šećera i boje, nije 'prirodna hrana'. Zrna pšenice su ' prirodna hrana'; i brašno napravljeno od čistog zrnevlja koje sadrži mekinje jeste 'prirodna hrana'. Brašno kojem su uklonjene mekinje i klice, a onda izbijeljeno da bi se dobilo bijelo brašno nije 'prirodna hrana'.

Čak i pojedini proizvodi koji nam se prodaju kao 'zdrava hrana' potpadaju u kategoriju djelimično obrađene hrane. Na ovaj spisak možemo uključiti kolačiće od riže, bonžite, perece, turske i tofu hot dogove, cerealije od cijelih zrna žitarica i naravno smrznute sokove. Ova takozvana 'zdrava hrana' sadrži u sebi samo malo više hranjivih tvari nego ostali obrađeni proizvodi.

Važno je jesti potpuno 'prirodnu' hranu (žitarice, povrće i voće) jer je ona zapravo hranjiva i sadrži sve što nam je potrebno kako bi se razvijali kao ljudska bića. Što im više promijenimo prirodni oblik, manje ćemo koristi imati od njih. S novim vitaminima i mineralima koji se gotovo svakodnevno otkrivaju, sve je očitije da se udaljujemo od Allahovog prirodnog stvaranja i da mi nismo kvalifikovani da 'dupliciramo' Njegovo stvaranje sa svojim poduhvatima 'obogaćivanja' obrađene hrane u laboratorijama. Bernand Jensen, u svojoj knjizi "Hemija čovjeka", kaže: Prirodna hrana sadrži sve vitamine koji su i koji će biti otkriveni.

Ova očita činjenica čini očiglednim da jedini način na koji možemo jamčiti da uzimamo sve hranjive sastojke iz hrane jeste da je uzimamo iz zapravo 'prirodne hrane'. Nema smisla jesti oslabljenu hranu i onda trošiti i vrijeme i novac na kupovinu vitamina i dodataka i pohađati različite zdravstvene programe. Zapravo, prerađena hrana ima sposobnost da 'isisa' hranjljive sastojke iz sistema. E. Cheraskin, u svojoj knjizi "Dijeta i bolesti", navodi da su laboratorijski eksprimenti pokazali da obrađena hrana nema dovoljno vitamina, enzima ili čak vlakna koji bi pomogli u procesu varenja.

Proizvođači tvrde da njihovi proizvodi sadrže visok nivo hranjivosti ali to oni mogu jedino tvrditi na osnovu dodavanja sintetičkih vitamina i minerala pri čemu ljudski organizam nema nikakve koristi od njih. Elementi koji uključuju organske minerale labavo se drže skupa, tako kada ih unesemo u tijelo, oni lagano mogu biti asimilirani. Međutim, sastavni dijelovi neorganskih minerala se drže skupa vezama koje su tako jake da ih tijelo ne može tako lahko pokidati na sastavne dijelove; a također rijetko imamo koristi od konzumiranja istih.

U Kur'anu, sura Taha, 81. ajet, Allah kaže: Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni.

Poznato je da je Poslanik, s.a.v.s., uvijek jeo voće i povrće iz regiona u kojem je živio i u sezoni (El-Akili, Poslanikova medicina). Donald Lepore, nutricionist i autor knjige "Sistem liječenja", je pronašao u svojim terapijama liječenja alergija da "Bog nije dozvolio da hrana koja je protivrječna ljudskom postojanju raste u području potrošnje". Često možemo izbjeći većinu sopstvenih problema ukoliko jednostavno jedemo hranu koja raste u blizini i u sezoni. Bernand Jensen, u svojoj knjizi "Hemija čovjeka"piše da nezrelim ili uvezenim proizvodima, koji se često nalaze u trgovinama, nedostaje prirodni natrijum, između drugih tvari. Štaviše, on je pronašao da hemijski sastav ječma, naprimjer, zagrijava krv i da je stoga prikladan tokom zimskih mjeseci, ali da nije preporučljiv tokom ljetnog perioda kao redovna hrana ukoliko nije riječ o prehladi.

Ukoliko čitate Kur'an i hadise i uporedite ih s modernim naučnim "otkrićima", pronaći ćete uvijek iznova da kur'anske i Poslanikove, s.a.v.s., mudrosti su 'nanovo otkrivene'. To je, možda, jedan od najboljih razloga da se odnosimo prema Kur'anu i hadisima kao početnom tačkom za sve znanje, ali i kao "dvostrukom provjerom"onoga što pronalazimo u sekularnoj literaturi.
Napisala: Kristie Karema Burns
Izvor: IslamOnline.net
Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

08.08.2009.

Da li ste znali ???

 napisao>Pezić Elvedin, prof.

1- Da li ste znali da je dozvoljeno potirati po mestvama i čarapama tokom cijele godine, bez razlike da li je period zime ili ljeta zbog općenitosti hadisa koji su došli o dozvoli potiranja?
 
2- Da li ste znali da je obaveza da se čovjek okupa od spolnog odnosa pa makar i ne polucirao?
 
3- Da li ste znali da, ako žena vidi znake čistoće od hajda ili nifasa, nije dozvoljeno čovjeku da spolno opći s njom dok se ne okupa?
 
4- Da li ste znali da je ženi, ako vidi znake čistoće od hajda ili nifasa prije nastupanja zore, dozvoljeno da zaposti pa makar odgodila kupanje nakon nastupanja zore?
 
5- Da li ste znali da je žena, ako vidi znake čistoće, od nifasa prije četrdesetog dana, obavezna da se okupa i da klanja, i da je dozvoljeno čovjeku da ima spolni odnos s njom?
 
6- Da li ste znali da je dozvoljeno, po jednoglasnom stavu učenjaka da čovjek bez abdesta uči Kur´an ukoliko ne dodiruje mushaf, ali je bolje da uzme abdest?
 
7- Da li ste znali da će, kada mujezin kaže u toku ezana «hajja ala es-Salah , hajja ala el-Felah», onaj ko ponavlja za mujezinom kazati «la havle ve la kuwete illa billahi»?
 
8- Da li ste znali da četiri pravne škole zastupaju mišljenje da čovjeku nije dozvoljeno da dodiruje mushaf bez abdesta?
 
9- Da li ste znali da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je redoslijed ajeta u Kur´anu tewkifij, striktno određen od Allaha, subhanehu we teala?
 
10- Da li ste znali da većina islamskih učenjaka, među njima su četiri pravne škole, smatra pohvalnim a ne obaveznim učenje Euze i Bismile prije učenja Kurana?
 
11- Da li ste znali da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je pohvalno uljepšavanje glasa pri učenju Kur´ana?
 
12- Da li ste znali da po većini islamskih učenjaka čovjek ako bi učio Kur´an -bez uzimanja novca- i sevap od kiraeta poklonio nekome od mrtvih, da to stiže i koristi mrtvom?
 
13-  Da li ste znali da nema razilaženja među islamskim učenjacima da je propisano, sunnet, onome ko  uči i onome ko sluša kiraet da kad se prouči ajet u kojem ima sedžda da učini sedzdu ali postoji razilaženje da li im je to obaveza?
 
14- Da li ste znali da nema vjerodostojnog hadisa o vrijednosti neke noći u mjesecu redžepu kao što je Lejletu-r-ragaib ili Lejletu-l-Miradž niti ima vjerodostojnih hadisa o provođenju tih noći u posebnim ibadetima?
 
15-Da li ste znali da je hadis “Ko zaspe poslije ikindije,pa se probudi lud neka ne krivi nikog osim sebe” daif-nevjerodostojan?
 
16-Da li ste znali da su hadisi: “Ko obavi hadždž a ne posjeti me, on me je zapostavio”, “ Ko obavi hadždž pa posjeti moj kabur poslije moje smrti kao da me je posjetio za moga života”, izmišljeni hadisi?
¸
17-Da li ste znali da hadis “Razilaženje moga Ummeta je milost“, nema osnove ni u sahih ni u daif hadisima?
 
18- Da li ste znali da je hadis “Moji ashabi su ko zvijezde, kojeg god da slijedite na pravom ste putu.”, izmišljen?
 
19-Da li ste znali da je hadis “Uhranite vaše kurbane jer su oni vaše jahalice preko sirat ćuprije.”, daif-nevjerodostojan?
 
20- Da li ste znali da je hadis “Dva rekjata sa turbanom su bolja od sedamdeset bez turbana.”  izmišljen?
 
21- Da li ste znali da je hadis Alije, radijallahu anhu, kojeg hanefijska i hanbelijska pravna škola uzimaju kao argument da je sunnet da čovjek veže ruke u namazu ispod pupka, hadis daif-nevjerodostojan?
 
22- Da li ste znali je hadis o pohvalnosti učenja sure El-Kadr (Inna enzelnahu) nakon abdesta,  hadis daif-nevjerodostojan?
 
23- Da li ste znali da hadisi u kojima Božji Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, preporučuje da se nosi prsten sa kamenom “Akik” su izmišljeni hadisi?   
 
24- Da li ste znali je hadis “Tražite znanje pa makar u Kini” batil-neispravan?

07.07.2009.

Emulgatori *uvijek pogledaj na proizvodu*


Spisak emulgatora koji su nedozvoljeni jer se proizvode od supstanci koje su zabranjene u islamu (npr. alkohol, svinjetina), ali su istovremeno i štetni po zdravlja čovjeka. Možete ga isprintati i uvijek nositi sa sobom u kupovinu. Iznenadićete se koliko ovih se ovih emulgatora nalazi u proizvodima koje svakodnevno koristimo. Spisak je izdao Rijaset IZ.

EMULGATORI NEDOZVOLJENI U ISHRANI

 

E-100   E-127   E-214   E-334   E-434   E-476   E-491   E-591

E-102   E-128   E-226   E-335   E-435   E-477   E-492   E-631

E-103   E-140   E-234   E-336   E-436   E-478   E-493   E-632

E-110   E-141   E-252   E-337   E-441   E-480   E-494   E-633

E-120   E-142   E-270   E-420   E-442   E-481   E-495   E-635

E-123   E-152   E-280   E-430   E-472   E-482   E-524   E-904

E-124   E-153   E-325   E-431   E-473   E-483   E-550   E-920

E-125   E-210   E-326   E-432   E-474   E-488   E-570   E-921

E-126   E-213   E-327   E-433   E-475   E-489   E-572

 

I slijedeći sastojci: Graise Animale. Jelatin. Lucine. Pepelin

                     Osisresrum. Spermaceli. Glycerol.
06.07.2009.

ISLAM ga inspirisao za dalje borbe-Muhammad Ali

Pred vama se nalazi jedna iznimno interesantna biografija boksera koji je prožet duhom i snagom ISLAMA u historiji kako SAD ,tako i svjetskog boksa ostavio neizbrisive tragove.To je biografija Muhammada Alija.

(izvor-http://hr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali)

Počeci karijere

Ali je od samih početaka karijere pokazivao izniman talent za boks. Već od ranih dana je prakticirao netipičan način borbe, sa spuštenim gardom i brzim kretanjem po ringu. Ta je taktika često opisivana kao 'letim oko protivnika kao leptir, a bodem kao osa'. U amaterskomOlimpijskim igrama u Rimu 1960 u lako-teškoj kategoriji. Prvu borbu za naslov prvaka u profesionalnom boksu je imao već 1962. kada je u kontroverznom meču pobijedio Sonny Listona, koji je u sedmoj rundi odbio izaći u ring tvrdeći da ima ozljedu ramena. I uzvratni meč je bio prepun kontroverzi, jer je Liston pao nakon udarca u prvoj rundi za kojeg mnogi danas tvrde da nije bio tako opasan, te da je Liston namjerno pao. Te optužbe nikad nisu bile dokazane.Također je 1962. porazio legenardnog Archie Moorea. boksu je karijeru završio osvajanjem zlatne medalje na

Promjena imena i Vijetnamski rat

Neposredno nakon osvajanja titule Ali je skrenuo pažnju na sebe i javnim prihvaćanjem Islama, te pod utjecajem sekte Nacija Islama uzima ime Cassius X, po ugledu na drugog poznatog člana te sekte Malcolm X-a. Sekta je bila simbol borbe crnačkog stanovništva SAD-a protiv ropstva i ugnjetavanja. Vođa sekte uskoro daje Cassiusu njegovo 'pravo rođeno ime' Muhammad Ali.

U to vrijeme Ali ulazi i u sukobe se vladom SAD-a, odbijajući regrutaciju za vrijeme Vijetnamskog rata za što je bio osuđen. Istovremeno mu i boksačke federacije brane nastupe i oduzimaju osvojenu titulu koju je do tada uspješno branio više puta. Prekid službene karijere je trajao oko 3 godine. Danas mnogi žale zbog tog prekida u karijeri, jer je ostalo pitanje kakav bi još napredak ostvario Ali u boksačkom smislu da nije bilo tog prisilnog odmora.

Nastavak karijere 

1970. godine Ali je konačno ponovno dobio licencu za nastupe, a 1971. je ukinuta presuda na Vrhovnom sudu kojom je bio osuđen zbog odbijanja vojne službe. Nije se dugo čekalo do ponovnog napada na titulu, i to u borbi protiv Joe Fraziera, često opisivanoj kao 'borba stoljeća'. Ali je tu doživio jedan od rijetkih poraza, ali se Frazieru revanširao u meču 1974. godine. Ta mu je borba donijela mogućnost novog napada na titulu protiv George Foremana koja se održala 1974. godine u Zairu, a postala je poznata kao 'The Rumble in the Jungle' (grmljavina u džungli). Ali je pobijedio te osvojio titulu po drugi put, a kasnije je uspješno branio protiv Fraziera i drugih boksača, ponekad dominantno ali ponekad i uz pomoć jakog ugleda među sucima. Treći put je titulu Ali osvojio protiv Leon Spinksa 1979. godine, od boksača od kojeg ju je i izgubio godinu dana ranije, te se nakon toga povukao neporažen. Pokušao je Ali ostvariti i četvrti povratak, ali je taj pokušaj završio neslavnim porazom od Larry Holmesa.

Godine nakon boksa

Kroz sve svoje godine boksačke karijere Ali se osim neporecivim iznimnim boksačkim talentom isticao i brojnim kontroverznim izjava i ponašanjem. Prelaz na Islam, vješto korištenje medijske pozornosti, specifičan način verbalnog i neverbalnog provociranja protivnika prije, za vrijeme i nakon borbe čine Alija svakako najprepoznatljivijom ikonom boksa. Smatra se da je Ali prva i najveća medijska sportska zvijezda 20. stoljeća.

Što se samog boksa tiče, iako je njegova vještina i snaga bila neupitna, poneku mrlju na karijeru bacile su sumnjive borbe s Listonom, te nekoliko sumnjivih sudačkih odluka u režiji moćnog promotora Don Kinga. Ipak, ne mali broj stručnjaka će se složiti da je Ali možda i najbolji boksač svih vremena, što je on sam za sebe često neskromno isticao u svakoj prilici.

Nažalost, Ali je vrlo brzo nakon prestanka karijere obolio od Parkinsonove bolesti, koja je zadnjih godina uvelike oštetila njegov živčani sustav. Nije poznato koliko je dugogodišnje bavljenje boksom i veliki broj primljenih udaraca pomogao razvoju bolesti.

Usprkos svemu, Ali kao sportaš i osoba i danas uživa veliki ugled u sportskim i društvenim krugovima SAD-a.

Statistika nastupa 

Ali je u karijeri imao ukupno 61 profesionalni meč. Od toga je pobijedio u 56 nastupa, uz 37 pobjeda nokautom. Nije imao niti jednu neriješenu borbu, te je zabilježio 5 poraza.

Zanimljivosti 

Alijeva borba s relativno anonimnim boksačem Chuck Wepnerom, u kojoj je pobijedio u 15-toj rundi tehničkim nokautom, inspirirala je Sylvester Stallonea prilikom pisanja scenarija za film "Rocky", koji je kasnije bio nagrađen nagradom Oscar. Ironija je da je upravo Alijev protivnik a ne sam Ali bio inspiracija kao tema za glavnog junaka filma, Rocky Balbou, koji kao nepoznati boksač dobija priliku boksati s prvakom i pri tome izdržava svih 15 rundi usprkos svim očekivanjima o lakoj pobjedi favoriziranog prvaka.

05.07.2009.

Upučivanje dove


Prenosi se da je Imam Ibnul- Kajjim, Allah mu podario svoju milost, rekao: “Dove i ono sto ucimo da se zastitimo od zla su jedna vrsta oruzja; a svako oruzje je dobro u onoj mjeri u kojoj je vjest i spretan onaj koji ga drzi u svojoj ruci; vrijednost sablje se ne mjeri samo po tome koliko je ostro njeno sjecivo. Kada je sablja skovana bez ikakvog nedostatka i od dobrog materijala i kada je ruka koja je drzi cvrsta i snazna, onda nema nicega sto moze sprijeciti borca da porazi svoje neprijatelje. Ali ako bilo sta od navedenog bude nedostajalo onda ce i uspjeh biti nepotpun.”

Iz citiranog mozemo zakljuciti da postoje odredjeni uslovi kada je u pitanju primanje nase dove. Logicno je dakle, da postoje i stvari koje sprecavaju dolazak nase dove do Onoga koji ih uslisava.

-Iskrenost u dovi

Ovo je mozda najbitniji uslov da nam dova bude uslisana. Tako stoji u Casnom Kur’anu: “Klanjajte se zato Allahu, iskreno Mu ispovjedajuci vjeru- pa makar to nevjernicima bilo mrsko…” (Sura Al- Mu’min, ajet 14). Dakle, pod iskrenoscu u upucivanju dove se podrazumjeva cvrsto ubjedjenje da Onaj kome dovu upucujes- Svemoguci Allah- je Jedini koji je kadar da dovi primi i uslisi. Iskrenost podrazumjeva i cuvanje od bilo kakve oholosti.

-Pokajanje i vracanje Allahu Uzvisenom

Grijeh i cinjenje grijeha je jedan od razloga neprimanja dove. Onaj koji zeli da mu dova bude primljena treba da pozuri sa cinjenjem istigfara. O tome govore i Kur’anski ajeti u kojima se navodi savjet koji Boziji Poslanik Nuh, a.s., daje svome narodu: “…trazite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prasta; On ce vam kisu obilatu slati i pomoci vas imanjima i sinovima, i dace vam basce, i rijeke ce vam dati.” (Sura Nuh, ajeti 10-12).

-Poniznost, skrusenost, i nada u Allahovu milost a strah od Njegove kazne zajedno cine stanje duha onoga koji upucuje dovu kao i sustinu i svrhu njenog upucivanja. O tome i govori ovaj ajet: “Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome, ne voli On one koji se previse glasno mole.” (Sura Al- A’raf, ajet 55).

-Ustrajnost u upucivanju dove a bez osjecanja uzaludnosti ili
ili gubljenja nade da ona nece biti uslisana je takodjer bitan uslov. Dovu treba upucivati dva ili najbolje tri puta. Ogranicavanje na tri puta je po sunnetu naseg Poslainika, s.a.w.s. Ibn Mesud, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik praktikovao i volio da dovu ponovi tri puta kao i da trazi oprosta isto toliko puta. Slicno prenose i Ebu Davud i En-Nesai, r.a.

-Narocito upucivanje dove kada smo u izobilju i blagostanju je takodjer pohvalno i u skladu sa hadisom koga navodi Ahmed: “Sjetite se Allaha kada ste u izobilju i On ce se sjetiti vas kada vam naidju poteskoce i nedace.”.

-Priblizavanje Allahu tako sto cemo Mu se obracati Njegovim najljepsim i najuzvisenijim imenima na pocetku nase dove ili na kraju. Uzviseni Allah tako kaze: “Allah ima najljepsa imena i vi Ga zovite njima…” (Sura Al- A’raf, ajet 180).

-Rijecitost, sazetost i preciznost u dovi kao i upucivanje najljepsih dova su preporucljivi. A najljepse i najnadahnutije dove su vjerodostojne Poslanicke dove, ali je i dopusteno da se covjek obrati svome Gospodaru onako kako to on zeli i u skladu sa onim zasta dovu upucuje.

-Na kraju postoje i druge pohvalne ali ne i obavezne stvari o kojim treba voditi racuna kada upucujemo dovu. Tu spadaju okretanje u pravcu kible; paziti na tjelesnu cistocu i cuvanje abdesta; poceti dovu velicanjem Allaha i upucivanjem zahvale Njemu Uzvisenom kao i donosenjem salavata na Njegovog Poslaanika; podizanjem ruku tokom upucivanja dove.

Prilikom upucivanja dove treba voditi racuna i o vremenu u kome se upucuje i mjestu na kome se to cini. U najbolja doba dana za upucivanje dove spadaju trenutci pred zoru, poslednja trecina noci, odabrani sat svakoga petka (vjerodostojne predaje kazuju da je to najvjerovatnije poslednji sahat ikindijskog vakta, a Allah najbolje zna- prim.prev.), kada pada kisa jer je ona sama po sebi Allahov blagoslov, izmedju ezana i ikameta. Medju najbolja mjesta svakako spadaju Allahove kuce na Zemlji tj. dzamije a posebno Mesdzidul- Harem u Mekki.

Postoje i situacije kada se dove posebno primaju kao kada dovu upucujemo jer smo u potjeskoci ili nam se nanosi nepravda, kada postimo, kada putujemo, kada imamo neku bitnu potrebu, ili kada dovu cinimo za naseg brata po vjeri a u njegovom odsustvu.

Medju stvarima koje sprecavaju primanje dove spadaju slijedece:

-Kad je dova sama po sebi slaba, ili kada dovom trazimo nesto sto ce rezultirati grijehom ili neposlusnoscu Gospodaru; ili kada dovom trazimo nesto sto je samo po sebi nemoguce poput vjecnog zivota na dunjaluku, ili neceg zabranjenog ili pak smrt. U jednom hadisu koji se prenosi od Ebu hurejre, r.a., se navodi savjet Allahovog Poslanika u vezi primanja dove. Obecano je covjeku da ce mu se dova primiti sve dok on tom dovom ne trazi nesto sto je samo po sebi grijeh ili nesto sto podrazumjeva kidanje rodbinskih veza. Hadis navodi Muslim.

-Kada je osoba koja upucuje dovu slab vjernik ili slaboga ubjedjenja. Uzrokom toga moze biti nedostatak srcanosti, cvrstog ubjedjenja; nepotrebno podizanje glasa prilikom upucivanja dove; ili upucivanje dove na nacin koji svjedoci o tome da se ta osoba osjeca neovisnim od svog Gospodara ili misli da nema potrebe za Njime; ili kad u nasoj dovi previse obracamo paznju na rijeci a malo na njihovu sustinu i znacenje; ili kada se trudimo da zaplacemo ali ne iz iskrene bogobojaznosti i poniznosti; ili kada pak pretjerujemo u istome.

-Jedan od razloga zbog kojih se dova ne prima moze biti i ranije pocinjeni grijeh poput uzivanje u bilo kakvom imetku koji je stecen na nedozvoljen nacin; konzumiranje alkohola ili hrane koja nije halal; ili obavljanje poslova koji nisu u skladu sa serijatom; ili kada nam je srce prekriveno mrljama zbog pocinjenih grijeha; ili kada svjesno praktikujemo novotariju u vjeri; ili kada nam je srce  obuzeto nemarom.

Posebno se treba zadrzati na uzivanje u imetku koji je stecen na nedozvoljen nacin jer smo obavjesteni da je to jedan od vecih razloga zbog kojih dova moze biti odbijena. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.w.s., da je rekao: “O ljudi Allah je dobar pa zato On i prima samo dobro. Allah je naredio vjernicima da slijede ono sto je dostavio svojim Poslanicima. Uzviseni kaze: “O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela cinite, jer Ja dobro znam sto vi radite!” (Sura Al- Mu’minun, ajet 51) / “O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate!” (Sura Al- Baqara, ajet 172). Zatim je Allahov Poslanik spomjenuo covjeka koji bio na dug put pa mu je kosa razbarusena a odjeca prasnjava pa je ispruzio i podigao svoje ruke ka nebu govoreci- O Gospodaru, o Gospodaru!- a hrana koju jede je haram, pice koje pije je haram i cio njegov imetak mu je haram pa kako mu dova moze primiti?” (Muslim). Iz hadisa vidimo da je covjek koji je posluzio kao primjer imao pri sebi nesto od stvari koje uticu na primanje dove jer je bio na putu i imao je neku jaku potrebu pa je zato dozivao svoga Gospodara ali je zato imao pri sebi i nesto sto sprecava da mu dova bude primljena- raspolagao je imetkom koji je stekao na nedozvoljen nacin. Molimo Allaha da nas sacuva slicnog.

-Nestrpljivost u ocekivanju ispunjenja onoga sto smo trazili u dovi ili pozurivanje u tome su takodjer jedan od razloga neprimanja dove. Opet se prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: “ Svakome od vas bit ce molba uslisana sve ako to ne pozurujete pa kazete- molio sam i nije mi molba uslisana!” (Buhari i Muslim).

-Uslovljavanje dove poput rijecima: “O Allahu, oprosti mi ako hoces” ili “O Allahu, smiluj mi se ako hoces” i tome slicno su uzroci neprimanja dove. Onaj koji cini dovu mora biti ustrajan u tome kao i uporan i iskren u svojoj dovi a mora znati i to da je Allah taj koji dove uslisava i da On voli da Mu se dove upucuju.

Nije apsolutno neophodno da se covjek pridrzava svega navedenog da bi mu se dova primila. Doista su oni koji postignu sve navedeno rijetki. Ali to ipak ne treba da nas sprijeci da se trudimo da postignemo bar nesto od toga kako bismo se nadali da ce nam dove biti primljene.

Bitno je znati i da se primljena dova moze manifestovati na razlicite nacine- katkada nas Gospodar nam podari ono sto smo dovom trazili a ponekad dova bude uzrokom zastite od neceg loseg; ponekad dova bude uzrokom nekog dobrocinstva ili sticanjem nekog dobra, a ponekad spasom na Sudnjem danu kada ce nam pomoc najvise biti potrebna.

Autor: Sejh Muhammed Salih el Munadzid

05.07.2009.

SNAŽNO HTJET (odlomak iz knjige"Vjerom do savršenstva duše")

Ovo je odlomak iz jedne izvanredne knjige koja nosi naziv "Vjerom do savršenstva duše" Munira Gavrankapetanovića.Iz srca preporučujem svakom muslimanu i muslimanki ako već nemaju ovu knjigu da je nabave ako su u mogućnosti i da svoju kućnu biblioteku obogate ovom knjigom ili samo da je pomno pročitaju.

"Divan je izbor najvišeg cilja. Sjaj njegovog svjetla obasjava Zemlju i svemir, ide iz prošlosti u vječnost. Ko ga je izabrao, zaista je izabrao veliki i častan cilj. Ali put do njega je dug. Za taj put treba vjere, treba snage, treba volje. Treba snažno, krepko htjeti! Na putu ka svjetlu duše, njenom savršenstvu istinski borci moraju biti odlučni. Zlo treba pobjeđivati u sebi! Islam uči kako da se dođe do vječnog blaženstva, do vječne sreće. Čovjek koji se odluči na Allahov put ka spasu, mora uporno i neumorno sebi da govori:

*Uz pomoć Allahovu hoću da moja duša zasvjetli najsjajnijim sjajem, kad stanem pred moga Stvoritelja Allaha dž.š.;
*hoću da trajno i smjelo, do smrti, slijedim ideju dobra;
*hoću da budem dobar roditeljima, braći, sestrama, bližnjim i dobrim ljudima;
*hoću da gospodarim svojim strastima, osjećajima i mislima;
*hoću da prvo mislim, a tek onda govorim;
*hoću da odlično učim i da u školi i na studijama budem među najboljim;
*hoću da vrijedno radim, da budem koristan ljudskom rodu;
*hoću da sva moja djela budu dobra;
*hoću da budem moralan, krepostan i uzoran;
*hoću da budem karakteran;
*hoću da moj glas bude blag, da nikad ne bude srdžbe u mom srcu;
*hoću da ne budem ohol i sebičan;
*hoću da budem plemenito hrabar i postojan;
*hoću da moj život bude duhom i djelom velik, častan i čestit;
*hoću da budem istinski mu'min, da Islam bude smisao mog života i postojanja, da u Islamu, u dubokoj vjeri u Dragog Boga poživim čitav svoj život i da konačno u Islamu napustim ovaj svijet.

I voljnost "hoću" treba da se iskazuje bezbroj puta, na putu ostvarenja plemenitih težnji. To "hoću" treba da dopire iz dubine srca, to "hoću" podržava Allah, dž.š. Uz to "hoću", koje prate meleki, sretan je i miran čovjek. Jer, znaj, sve na ovom svijetu je prolazno, samo je vječan Allah, dž.š. Hidžret je put ka dobru. Svi dobri ljudi imaju svoj hidžret. I svi Allahovi poslanici vršili su svoj hidžret. Trajno, uporno nastojanje za pobjedom dobra, u vlastitoj duši, hidžretsko je nastojanje."

Molim Allah,dž.š.,da  nagradi pisca ovih predivnih riječi, te da nam svima ove riječi budu put i cilj u životu.Ove rečenice treba konstantno,svakodnevno i pomno čitati kako nikad ne bih zaboravljali na smisao i poentu našeg života.


<< 08/2009 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

MOJI LINKOVI

Samuel Smiles je zapisao:
"Posij misao,požnječeš Djelo
Posij Djelo,požnječeš Naviku,
Posij Naviku,požnječeš Karakter,
Posij Karakter,požnječeš Sudbinu."

Molim svakog ko ovo pročita da
sa mnogo pažnje razmisli o
ovim rječima.

Prenosi se od Nu'mana bin Bešira,r.a.,da je Resulullah,a.s.,rekao:
"Zaista će u Džehennemu najblaže biti kažnjeni oni koji će imati obuću sa remenjem od vatre od koje će ključati mozak kao što ključa lonac na vatri.Mislit će da niko od njih neće biti žešće kažnjen iako je to inače najblaža kazna."

Gazali je rekao:
"Kada bi ovaj svijet bio zlatni pehar, ali prolazan, a budući svijet zemljani pehar, ali vječan, ja bih uzeo zemljani zbog njegove vječnosti." (Gazali)

MOJI FAVORITI
Jedinstvena Bosna i Hercegovina
Trijumf Istine
AlHaqqa
Superpenzioner
ensarijka
Hikaje- mudrosti
Bosnian nasheeds
THE QUIETER YOU BECOME THE MORE ARE ABLE TO HEAR
Moj put
Qalb
Ishranom do zdravlja
DOWA.
Sva sreća je u nama,a mi je ne umijemo njegovati.
"Allah, zaista, sve čuje i sve vidi." Luqman 28
Pearl of Islam _لؤلؤة الإسلام
Da ti kazem...
U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!
JEDNOĆA STVORITELJA
HADISI
LJubav u ime Allaha!
Hijab.....moj život
GAZIJE TEWHIDA - PONOS UMMETA
Gospodaru olaksaj i pomogni o Plemeniti
Ograničena vremenom
DAH ŽIVOTA
BUNDESLIGA-BALKAN
SABUR-DOVA-USPJEH
Govor srca
inartina
ISLAM NET
Chelsea Football Club
Zanimljivosti iz znanja
INFINITY
Studio Islama
El Qadr
O srce moje,šta je s tobom...
BIJELI ZULFIKAR
Studio-Din
Shebabu-l-mudzahedin - Mudžahidska omladina
Znakovi duhovnosti
Umni debakl
вαуєяη zαυνιנєк υ ѕя¢υ™
Ummet
8 najbizarnijih modifikacija tijela
klikni nes se pokajati
Kur’an je svijetu cijelome opomena !
ensarija
BLOG IBRAHIMA SPAHIĆA
Genetika protiv teorije evolucije
BintUlBosna
više...

BROJAČ POSJETA
16201

Powered by Blogger.ba